Alt for mange projekter ender galt

Der der findes rigtig mange projekter i Danmark der fejler eller helt kuldsejler pga. dårlig projektledelse. Det kan der være mange årsager til men i sidste ende er det altid projektlederens ansvar. Og når det går galt i så mange tilfælde kan man nok konkludere at vi ikke har nok gode projektledere. Det vil Aros Business Academy råde bod på med den ”intensive projektlederuddannelse” Det er en super-kort, super komprimeret og super-intensiv uddannelse på ikke mere end 6 dage. Den henvender sig først og fremmest til personer vi der allerede har viden om eller erfaring med projektledelse. Det ikke en grunduddannelse men nærmere en opkvalificering for dem der vil konsolidere deres erfaringer, opdatere deres viden og måske lære nogle nye tricks.

Og det kan godt give mening. Vores verden forandrer sig jo rasende hurtigt på alle områder. Projektledelse er ingen undtagelse. Nye teknologier, nyt viden, nye værktøjer og erkendelser, hvorfor skulle det mon ikke ske indenfor projektledelse? Målgruppen for den intensive projektleder uddannelse er både projektledere med mange års erfaring, unge løver der for første gang vil prøve deres kræfter men også privatpersoner med en interesse for projektledelse. Det kunne fx være i forbindelse med et velgørenhedsprojekt man er involveret i, løbeklubbens halvmaraton der skal organiseres eller et privat byggeprojekt.

Tag dit eget projekt med og få det tjekket af eksperter

Kurserne afholdes både i København og Århus og flere gange om året. Forløbet er organiseret i 6 moduler eller fagområder og afsluttes med en skriftlig eksamen. Eksamen er ikke obligatorisk og fravælger man den vil man få et diplom for gennemførelse. Som et stort plus handler eksamen om ens egne projekter. Det er et krav at man medbringer sit eget projekt som på den måde bliver en del af undervisningsforløbet. Og det er ikke så ringe fordi man får sit eget projekt vurderet af eksperter. Består man den skriftlige eksamen, kan man være rimeligt sikker på at ens projekt har gode chancer for at lykkes i praksis også. Det kan endda spare en masse penge hvis man kan undgå fejl som man ellers måske slet ikke ville være sig bevidst om.

De 6 moduler i den intensive projektlederuddannelse er: teamsamarbejde og projektarbejdsformen, ledelse og organisering, målfokus og krav, økonomi og risiko, planlægningsprocessen, kommunikation og afslutning af projekter. For hver modul skal der regnes med et forberedende læsepensum på ca. 15 sider. Uddannelsen er meget praksisorienteret og det er underviserne også. Der er p.t. tre undervisere og de medbringer rigelig med erfaring som projektledere fra rundtomkring i verden. Også deres formelle uddannesler virker imponerende. Det skal der vel også være med en udannelse der lover så meget som den intensive projektleder uddannelse.

Hvis du har en projektleder i maven, eller hvis du er professionel og vil føre din viden ajour, tjek det på Aros Business Academys webside/ den intensive projektlederuddannelse.

Back to Top