Arbejdslivet efter en ulykke

Ulykker kan i værste tilfælde komme til at påvirke en persons arbejdsliv og generelt hele livet. Hvis man har gener efter en ulykke i en grad, som påvirker arbejdsevnen, kan man være nødt til at gå ned i tid eller helt stoppe med at arbejde. For mange mennesker er deres job en del af deres identitet. Hvis man får dette revet væk, kan det få mange negative konsekvenser for den enkelte.

Store konsekvenser for livskvaliteten

Hvis man har mistet mere end 15% af erhvervsevnen, er det ofte set, at dette resulterer i en stor forringelse af livskvaliteten. Det er ikke kun fordi erhvervsevnen er forringet, men også fordi personlige gøremål besværliggøres, såsom at komme ud af sengen, vaske sig selv og selv tage tøj på. Herudover har man også problemer med at være socialt sammen med andre mennesker, grundet psykiske problemer eller andre menneskers tilbageholdenhed.

Nogle kan stadig opretholde et godt liv med den erhvervsevne, som de har tilbage. Mens andre har svært ved at opretholde den samme levestandard, som før ulykken. Nogle ender nemlig i flexjob, sygedagpenge eller på kontanthjælp. Hvis man har haft en høj levestandard, kan det så være svært at få det hele til at løbe rundt.

Når man ikke kan opretholde den samme indtægt, som man havde før skaden, har man krav på erstatning for erhvervsevnetab. Derfor er det meget vigtigt, at man melder skaden til sit forsikringsselskab og bliver undersøgt af en læge. Man får udbetalt erstatning, hvis erhvervsevnetabet er på mere end 15%. Som allerede gennemgået er det også i en grad, som har en stor negativ indvirkning på den ulykkesramte liv.

Udnyt resterhvervsevnen

Selvom det kan være hårdt at acceptere, at man måske ikke komme til at få sit gamle job igen, kan man stadig udnytte sin resterhvervsevne. Man kan ikke holde til det, man kunne før. Måske kan man dog alligevel få lov at bruge sine kompetencer.

Nogle kan få lov til at arbejde på sin gamle arbejdsplads færre timer eller med andre arbejdsopgaver. Så føler man stadig, at man er en del af arbejdsmarkedet og sin gamle arbejdsplads med kollegaer.

Selvom man har et erhvervsevnetab, vil der altid være noget man kan. At komme en smule ud på arbejdsmarkedet kan være med til at forøge livskvaliteten. Det er dog vigtigt at kontakte sin sagsbehandler, inden man begynder at arbejde, så det ikke får negativ indvirkning på erstatningen for erhvervsevnetab..

Hvis resterhvervsevnen gør det muligt at arbejde en smule eller på en anden måde, kan man også tænke i andre baner. Det kan skabe en chance for at arbejde indenfor et helt andet felt, end man har gjort tidligere. Måske har man altid ønsket sig at arbejde med mennesker eller være kreativ. Man skal selvfølgelig altid huske på, at et nyt job kræver energi og overskud at starte op. Så det skal hele tiden kun være i en grad, som følgerne efter ulykken tillader. Det kan dog være få timers arbejde om ugen, som forøger livskvaliteten igen.

Back to Top